| En
You are here: Media Center > Blog > Vietnamese

Phương pháp giải quyết áp lực khoang khuôn

Views:1 Publish Time: 2022-02-25 : Louis Lu

Phương pháp giải quyết áp lực khoang khuôn

Bối cảnh

 

Áp lực khoang khuôn trong khuôn lớn, nhiệt độ khó mà kiểm soát được, làm cho nhiệt độ trung gian quá nóng, không thể kiểm soát được.

 

Phương án giải quyết


1
Điều chỉnh khe hở trụ vít và làm cho khe hở trụ vít nhỏ hơn chút;
2
Điều chỉnh công thức một chút và thêm một số phương pháp bôi trơn bên trong để kiểm tra;

Có thể thêm một số chất bôi trơn BASF (chất giải phóng) OA6 theo công thức: 0,3-0,8 kg /nồi;
3
Giảm tốc độ cấp liệu và giảm dòng điện để giảm áp suất khoang khuôn;
4
Thay thế trụ vít và thân máy;

 


google-site-verification=y8Hq9XkIjO4W40ZCekJV3rLbEUIK1KBZ4ADPqEZOFhM